Andre fag Hjelp

EKSAMEN Dette er et trekkfag, og hvis du kommer opp, vil eksamen være skriftlig eller praktisk/muntlig.

Den beste forberedelsen er selvfølgelig å ha en god studieteknikk og være en aktiv student hele året. Under linker er det noen gode tips for å lære bedre. Spesielt teknikker for å huske det man leser kan være til hjelp ved forberedelse til eksamen.

Oslo og Akerhus studensampskipnad (OAS) har samlet masse gode tips, om alt fra skippertak til eksamensangst. Anbefales! Anbefales også sterkt å ta en titt på tidligere gitte eksamensoppgaver.

Husk å sette dere godt inn i spørsmålene på eksamen, og slappe av - det ordner seg! Hvis det blir praktisk-muntlig eksamen utarbeides oppgaven lokalt. Jeg kommer ikke til å gi en oppgave hvor utfallet står og faller på store kunnskaper i Pinnacle, Photoshop eller InDesign. Det er mange måter å lage medieprodukter på!

Eksamen
Udir - Læreplanen - kompetansemål
Retningslinjer for praktisk-muntlig eksamen
Om hjelpemidler på eksamen
Tidligere eksamensoppgaver

Gode råd
OAS's eksamenstips - superbra!
Aftenbladets 12 råd til eksamen
HIL's råd til muntlig eksamen
Tips til muntlig eksamen


Mediestrategier Journalistikk Praktisk media Eksamen Linker