Andre fag Hjelp

KOMMUNIKASJON Og her er det plass til å skrive bittelitt om det viktigste i dette kapittelet :-)


Kobling
4.1.1 Oppgaver
4.1.2 Oppgaver
4.1.3 Oppgaver

Quiz
Oppgaver
Oppgaver
Oppgaver

Fyll inn
Oppgaver
Oppgaver
Oppgaver

Kryssord
Oppgaver
Oppgaver
Oppgaver
Sammensatte tekster Medieuttrykk Praktisk media Mediehistrorie og -uttrykk Medier, individ og samfunn Eksamen Linker