Andre fag Hjelp

EKSAMEN Hvis dere kommer opp i dette faget, blir det muntlig eksamen, utarbeidet lokalt. Lykke til!

Den beste forberedelsen er selvfølgelig å ha en god studieteknikk og være en aktiv student hele året. Under linker er det noen gode tips for å lære bedre. Spesielt teknikker for å huske det man leser kan være til hjelp ved forberedelse til eksamen.

Det er desverre ingen tidligere gitte eksamensoppgaver tilgjengelig siden det er muntlig eksamen.

Oslo og Akerhus studensampskipnad (OAS) har samlet masse gode tips, om alt fra skippertak til eksamensangst. Anbefales!

Husk å sette dere godt inn i spørsmålene på eksamen, og slappe av - det ordner seg!

Eksamen
Udir - Læreplanen - kompetansemål

Retningslinjer for muntlig eksamen

Gode råd
OAS's eksamenstips - superbra!
Aftenbladets 12 råd til eksamen
HIL's råd til muntlig eksamen
Tips til muntlig eksamen

Sammensatte tekster Medieuttrykk Praktisk media Mediehistrorie og -uttrykk Medier, individ og samfunn Eksamen Linker